ZNAČAJ MIKROFILTRACIJE

Upotreba mikrofiltera se preporučuje uvek kao završna filtracija vina pre flaširanja bez obzira da li se prethodno koristio neki od drugih tipova filtera. Ovo iz razloga što jedino mikrofilter strukturom i vrstom materijala od koga su izrađeni filter kertridži garantuje da u bocu neće dospeti ni najsitnija čestica nečistoće, bilo da one potiču iz tečnosti koja se filtrira ili od strukture prethodnog filtracionog medijuma.

Preporuka je da se koristi pločasti filter kao predfilter a na njegov izlaz direktno priključi mikrofilter. Ista pumpa napaja oba filtera u tako postavljenoj liniji, a rezultat filtriranja će biti maksimalno pouzdan. Ukoliko se mikrofilter ne koristi za završno filtriranje rezultat filtriranja nosi brojne rizike, u boci se mogu pojaviti nečistoće koje potiču iz pločastog filtera a kod nedovoljno stabilizovanih vina se može pojaviti talog u boci ili doći do naknadne fermentacije, što će u mnogome uticati na formiranje negativnog imidža samog proivođača.

Filter sveće HOBRA:

Kućišta za mikrofiltraciju mogu biti za 1, 3 ili 5 sveća, i mogu biti postavljeni u kombinaciji sa drugim filterima (pločasti) ili u liniji više mikrofiltera uz odgovarajući bypass:

 

 

Enovitis u ponudi ima filter sveće vrhunskog češkog proizvođača Hobra Školnik koja je značajan evropski proizvođač opreme i sredstava za filtriranje prehrambenih tečnosti i izolacionih materijala sa tradicijom dužom od 85 godina. Današnji kvalitet proizvoda Hobra garantuje primena najmodernijih tehnologija i opreme u proizvodnom procesu.

Za više informacija pošaljite upit na enovitis@gmail.com

Vaš Enovitis