Doziranje: 25 grama kvasca na 100 litara šire kada je u pitanju belo grožđe (izmuljano – odvojena tečnost) ili 25 grama kvasca na 100 kg kljuka kada je u pitanju crveno grožđe (izmuljano grožđe nije odvojena šira).

Za voćne rakije doziranje je u letnjem periodu je 20 gr na 100 kg voća.
Doziranje (i vrsta kvasca) za rakije ili vina od meda zavise od procenta šećera u rastvoru i kreće se od 25 do 50 grama na 100 litara rastvora.
Za pokretanje zastale fermentacije 50 gr kvasca na 100 litara tečnosti (odnosno 100 kg kljuka ili voća)

1. KORAK: kvasac rastvoriti u 10 puta većoj količini vode zagrejane na 38 stepeni i dobro promešati (primer 100 gr kvasca u 1 litar vode) .

2. KORAK: sačekati da se kvasac rehidrira 15 do 20 minuta ali ne duže od toga.

3. KORAK: Posle 15-20 minuta sipati postepeno 10 puta više šire (ili ispasiranog voća) od količine rehidriranog kvasca u vodi uz mešanje i ostaviti da se kvasac aktivira 1 sat. Šira ili voće ne sme biti hladnije od rastvora vode i kvasca više nego 10 stepeni. Ako je hladnije raditi postupnije iz više navrata. Količinu šire postepeno povećavati do ukupne količine. Za voćne rakije sipati kvasac na dno posude u kojoj će fermentirati voće i odmah dodati voće uz mešanje. Hranu ne mešati sa kvascem već je davati naknadno, kasnije, posle otpočinjavanja fermentacije i to iz više navrata.

Tokom fermentacije temperatura kljuka ne bi trebalo da bude niža od 15 stepeni jer su samo određeni kvasci aktivni na nižim temperaturama od ove (npr. Lalvin R-2 i Lalvin EC 1118 su aktivni već od 8 stepeni). Takođe temperatura ne sme biti ni visoka niti fermentacija brza i burna jer će ovi faktori redukovati arome (naročito važno kod voćnih rakija od aromatičnog voća).
4. PRIPREMA HRANE ZA KVASCE

DOZIRANjE: Osim u posebnim slučajevima hrana za kvasce se uobičajeno dozira za 1/4 (25%) više nego kvasac.
Doziranje: 30 grama hrane na 100 litara šire kada je u pitanju belo grožđe (izmuljano – odvojena tečnost) ili 30 grama hrane na 100 kg kljuka kada je u pitanju crveno grožđe (izmuljano grožđe nije odvojena šira od pokožice).
Za voćne rakije doziranje je u letnjem periodu je 25gr na 100 kg voća.
Doziranje za rakije ili vina od meda zavise od procenta šećera u rastvoru i kreće se u rasponu od 40 do 75 grama na 100 litara.
Za pokretanje zastale fermentacije 70 gr hrane na 100 litara tečnosti (odnosno 100 kg kljuka ili voća). Za pokretanje zastale fermentacije treba pratiti posebnu proceduru.

NAČIN KORIŠĆENJA HRANE ZA KVASCE

Hrana se može jednostavno dodati (u celosti ili delimično) direktno u sadržaj koji treba da vri odmah posle zasađivanja kvasca, sutradan ili narednih dana kada otpočne fermentacija (kada se preradi 1/3 početne količine šećera). Bolji rezultati se dobijaju ako se hrana za kvasce doda kasnije i u više navrata nego ako se doda cela kolišina na početku i to odmah. Može se razmutiti u 10 delova šire ili tečnosti od voća pa uz mešanje sipati u ukupnu količinu koja treba da vri ili se može direktno sipati uz mešanje.

Napomena: celu potrebnu količinu hrane za kvasce ne treba dati odjednom već bar u dva navrata po pola. Kada dati prvu a kada drugu polovinu? Prvu polovinu kvasca dati na početku fermentacije kada procenat šećera spadne za 1/3 od početnog (kada se preradi 1/3 šećera) a drugi kada se situacija što se tiče šećera drugi put ponovi.

DOBRE REZULTATE ŽELI VAM

Boriša Antonijević
mob.tel: +381 62 213 157

tel: +381 34 811 951