Rakija od kajsije spada medju najpopularnije voćne rakije kod nas. Za dobijanje dobre rakije kajsijevače, osim zrelog, zdravog voća, potrebno je, pre svega, delovati na pH faktor kljuka sa 3 grama vinske kiseline na 1 kilogram voća.
Enzim Lallzyme Cuvee Blanc će pomoći isticanju izuzetnih aroma kajsije i povećati randman, dozira se 1-2 grama na 100 kilograma kljuka.
Za pravilno i potpuno obavljenu fermentaciju koja će rezultirati vrhunskim aromama kajsijevače treba upotrebiti kvasce Uvaferm 228 ili Uvaferm CM, koje treba rehidrirati u GoFerm PROTECT-u, uz obaveznu primenu kompleksne hrane za kvasce Fermaid E, koju treba dodati u dva navrata kada se preradi 1/3 ukupnog šećera (posle obavljene 1/3 fermentacije).
I poslednje ali ne i najmanje važno, čak vrlo važno za dobijanje prave kajsijevače u kojoj će uživati svi ljubitelji ove popularne rakije od voća: KONTROLA TEMPERATURE FERMENTACIJE. Što znači, hladiti kljuk, usporavati fermentaciju, umanjivati efekte izotermičkog procesa u kljuku i jakog isparavanja ugljen dioksida sa kojim u vazduh odlaze i arome, tako bitne za dobru kajsijevaču!