POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIPREMLJENOM PLANU UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE ZA PROJEKAT SMART SERVICE SYSTEM FOR WINEMAKING PROCESS, MONITORING AND PREDICTION (WINE-MAESTRO)

Poziv na javnu raspravu o pripremljenom Planu upravljanja zaštitom životne  za projekat “ Smart Servise System for Winemaking Process Monitoring and Prediction (WINE MAESTRO) – ID 50604, po Javnom pozivu Programa za saradnju nauke i privrede Fonda za inovacionu delatnost Srbije, konzorcijuma u sastavu:

Enovitis d.o.o. Topola
Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet Novi Sad
Mašinski fakultet, Univerzitet Beograd
Ferment d.o.o. Kruševac

Javna rasprava održaće se 28.01.2022. godine u 12 časova u prostorijama Enovitisa u Topoli.