Project Description

Pločasti filteri su najčešći filteri u vinarstvu za grubu, srednju i finu (sterilnu) filtraciju a koriste se još i u proizvodnji alkoholnih pića, farmaciji i drugim granama industrijske proizvodnje. U profesionalnoj proizvodnji vina služe kao prelaz od naplavne ka završnoj ili mikrofiltraciji.

Gruba predfiltracija: Koriste se filter ploče poroziteta od 6, 5 i 4 mikrona (Hobra oznake S60 N, S40N, S30N)

• za mehaničku redukciju sedimenata
• za prvu filtraciju posle fermentacije
• za filtraciju posle upotrebe naplavnog filtera
Srednji stepen filtracije (porozitet 3 i 2 mikrona, Hobra oznake S20N, S15N)
• finu filtraciju sedimenata i za delimičnu redukciju mikro-organizama u vinu
• visoko-efektivnu filtraciju pre sterilne filtracije
• za zaštitu vina tokom odležavanja
• završnu filtraciju pre flaširanja
Završna ili hladna sterilna filtracija (porozitet filter ploča 0.8, 0.4, 0.3 i 0.2 mikrona (Hobra S10N, ST7N, ST5N i ST3N)
• uklanjanje većine mikroorganizama, nepoželjnih kvasaca i bakterija
• hladnu sterilnu filtraciju pre flaširanja
• visoko efektivnu pred-filtraciju pre upotrebe membranskog mikrofiltera (filter sveća)
• završnu filtraciju pre toplog flaširanja