Project Description

OPREMA I INSTALACIJA
Pored samog čilera koji je u stvari uređaj koji hladi rashladnu tečnost (voda, glikol…) potrebno je još postaviti i niz dodatne opreme i instalacija da bi se čiler povezao sa tankovima u jedan potpuno funkcionalni sistem. Cena ove opreme i instalacija ne ulazi u osnovnu cenu čilera pa je važno objasniti šta se sve mora doplatiti i u kojoj meri.

CEVOVOD
Cevovod kod stacionarnih čilera povezuje sam čiler sa elektroventilima za tankove. Može biti od bakarnih cevi ili od cevi izrađenih od drugog materijala. Oko cevovoda se postavlja sloj odgovarajuće toplotne izolacije obično debljine 19 mm. Cevi se spajaju određenim fitinzima a za zidove se pričvršćuju odgovarajućim držačima. Od dužine ovih cevi, vrste materijala od kojih su izrađene i debljine izolacije zavisiće i cena cevovoda.

IZVODI SA ELEKTROMAGNETNIM VENTILIMA
Radi se o elektromagnetnim ventilima koji rade pod naponom od 24 volte. Sa jedne strane su povezani sa čilerom cevovodom, a sa druge fleksibilnim cevima od inoksa sa samim tankovima. Od broja i vrste ventila zavisiće i njihova cena.

To se isto odnosi i na digitalne procesore u
UPRAVLJAČKOM ORMARU SA DIGITALNIM PROCESORIMA.
Tu spadaju još i: trafo, sklopke, stezaljke, releji, vođice kablova itd.

ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL
Tu spadaju: pvc vođice, kablovi, ntc sonde, montažni i materijal za spajanje.

Uz svu navedenu opremu proizvođač nudi

DOSTAVU I MONTAŽU NAVEDENE OPREME SA PUŠTANJEM U POGON


To obuhvata:
– nabavku i ugradnju celokupne navedene opreme
– kontrolu rada ugrađene opreme
– ispitivanje svih mernih jedinica
– podešavanje parametara sistema
– obuku predstavnika korisnika opreme
– transport opreme do odredišta kupca i smeštaj za radnike