Project Description

Naplavni filteri sa oznakom DCO proizvođača MORI IMPIANTI ENOLOGICI predstavljaju poslednju reč tehnike kada su u pitanju filteri koji koriste diatomejsku zemlju (kieselguhr). Namenjeni su za grubu ili predfiltraciju jače i srednje zamućenih vina i šire. Koriste jeftin filtracioni medijum i prave značajne uštede u utrošku filter ploča kod pločastih filtera prilikom filtriranja u kasnijim fazama.

Ova visoko kvalitetna, profesionalna oprema napravljena je da udovolji najprobirljivijim zahtevima malih i srednjih vinara za razliku od filtera starije generacije koji su bili namenjeni samo za filtraciju velikih količina vina zahvaljujući svojoj ogromnoj filtracionoj kontaktnoj površini. U tom smislu su priprema i upotreba ovih filtera dovedeni do najvišeg tehnološkog nivoa dok se u isto vreme čišćenje i sanitacija obavlja lako brzo i jednostavno.

U skladu sa gore izrečenim plasirani su na tržište filteri serije DCO sa horizontalnim sistemom diskova visokog stepena upotrebljivosti i efikasnosti. Horizontalna postavljenost ploča omogućava prekid filtracije u svakom željenom trenutku bez opasnosti da dođe do odlepljivanja diatomejske zemlje i destrukcije naplave što je bio čest slučaj kod starijih modela.

Kao što pokazuje i slika u nastavku, ceo filter uključujući i poklopac kućišta se mogu lako, brzo i temeljno oprati posle upotrebe crevom i vodom iz vodovoda bez kompresora.

Kad se već govori o upotrebi vode kao standardnu opremu ovaj filter poseduje i sistem za recirkulaciju tečnosti u sekciji za filtriranje pri čemu ključnu ulogu igra sistem ugrađen u najnižu ploču u nizu.

Kompaktan pokretni filter na četiri točka od kojih se dva mogu zakočiti radi veće radne stabilnosti
• Cela konstrukcija od nerđajućeg čelika AISI 304
• Dozirna klipna pumpa od nerđajućeg čelika
• Osvetljena kontrolna stakla na ulaznim i izlaznim priključcima
• Horizontalni pločasti filtracioni elementi sa sitom kontrolisanog poroziteta sve od nerđajućeg čelika AISI 304
• Sistem za recirkulaciju tečnosti na dnu sekcije za filtriranje
• Lako i brzo pranje uz upotrebu minimalnih količina vode zahvaljujući mogućnosti naginjanja u stranu sekcije za
filtriranje pri čemu nije potrebno demontirati priključna creva što im kao i dihtunzima produžava životni vek.