Project Description

Mikrofiltracija se preporučuje uvek kao završna filtracija i belih i crvenih vina pre flaširanja bez obzira da li su prethodno vina filtrirana i kojom vrstom filtera. Ovo iz razloga što jedino mikrofilter garantuje da u bocu flaširanog vina neće dospeti ni najsitnija čestica filtracionog medija koja bi mogla iritirati kupca i kompromitovati određeno vino i vinariju u kojoj je to vino proizvedeno.

Može se koristiti i za osnovnu i završnu filtraciju bez pomoći pločastog ili nekog drugog filtera. Mikrofilter je namenjen za filtraciju vina i drugih prehrambenih tečnosti u skladu sa važećom sanitarnom regulativom Evropske Unije. Lako se čisti i održava…

• Celo kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika AISI 316
• filter sveće su od 30 inča, code 7 standardna verzija
• Veliki merač pritiska 0-10 bara sa duplim ventilima i duplim priključcima za inertni gas i / ili kompimovani vazduh
za punjenje i pražnjenje kućišta.
• Na vrhu kućišta se nalazi kontrolno staklo radi praćenja pravilne napunjenosti kućišta. Suprotno su prilkjučci za
uzimanje uzoraka sa higijenskim multipozicionirajućim leptirastim ventilima sa specijalnim EPDM zaptivačem.
• Optimalni kapacitet mikrofiltera po 1 sveći od 30” je 1500 l/h
Standardna verzije su kućišta sa po 1, 3 ili 5 filter sveća sa mogućnošću povezivanja by-pass-om u veće sisteme po
zahtevu kupca. Kao opcija postoji mogućnost opremanja kućišta točkićima radi lakše pokretljivosti uređaja.