Project Description

 

logo_lallemandINAKTIVNI KVASCI
(Toplotom deaktivirani kvasci koji ne obavljaju alkoholnu fermentaciju)

Inaktivni kvasci služe da:
1. Zaštite i ojačaju aktivni vinski kvasac (Go Ferm Protect, Go Ferm Protect Evolution)
2. Ishrane aktivni vinski kvasac (Hrana Fermaid E, Fermaid E Blanc, Fermaid O)
3. Leče mane vina i popravljaju organoleptiku (Reduless, Noblesse, Optimum White, Opti Red)

Zaštita
Veoma je preporučljivo pre nego što se kvasac nahrani, da se zaštiti, odnosno da se dovede u optimalno fiziološko stanje koje će mu i omogućititi korišćenje hrane u širi. Kada se za vreme rehidracije kvasca doda proizvod koji ima mogućnost zaštite kvasca (Go Ferm Protect, Go Ferm Protect Evolution),tako rehidriran i zaštićen kvasac ima veću snagu i otpornost da se nosi sa raznim stresnim faktorima kao što su osmotski šok, nizak pH, visoki sadržaj šećera u širi, prisustvo SO2, visok alkohol pri kraju fermentacije, itd, a primećeno je i manje stvaranje nepoželjnih jedinjenja kao što su H2S i isparljive kiseline. Takođe, ovakva zaštita pomaže selekcionisanom kvascu da dominira u fermentaciji, limitirajući razvoj nepoželjnih, divljih mikroorganizama kao što su Brettanomyces, Pediococcus i mlečne bakterije. Zaštita kvasca i njegova ishrana dva su potpuno različita ali komplementarna procesa koji kada se kombinuju maksimalizuju rezultate alkoholne fermentacije.

Ishrana
Najvažniji faktor u izbegavanju problema sa fermentacijom je prisustvo hrane za kvasce u širi. U modernim klimatskim uslovima sve je manje prirodne hrane za kvasce pa je pravilno doziranje Lallemand-ove hrane za kvasac jedno od najvažnijih momenata celoga procesa. Ukoliko selekcionisani vinski kvasac nema dovoljno hrane tokom alkoholne fermentacije, neće se rezmnožavati u željenoj meri, broj čelija kvasca neće biti optimalan što može dovesti do traljave ili zastale fermentacije. Sama ishrana kvasca sastoji se u tome da se kvasac snabde azotom koji kvasci mogu asimilovati, vitaminima i mineralima koji trebaju osigurati normalnu alkoholnu fermentaciju šire uključujući i sve ostalo o čemu je ovde reč.

Inaktivni kvasac (Proizvod) Kada? Gde? Delovanje na aktivni kvasac Uticaj na fermentaciju
Zaštita aktivnog vinskog kvasca Go Ferm Protect,
Go Ferm Protect Evolution
Tokom rehidracije U vodi zagrejanoj na 43°C (38°C) Veća otpornost kvasca na sve uticaje,
Veća aktivnost pri kraju fermentacije
Sigurna i do kraja obavljena kvalitetna fermentacija,
Manje isparljivih kiselina, H2S…
Ishrana aktivnog vinskog kvasca Fermaid E,
Fermaid E Blanc, Fermaid O
Po obavljenoj 1/3 i na 2/3 fermetacije U širu tokom fermentacije Bolje razmnožavanje kvasca,
Bolje iskorišćenje aromatskih materija
Postizanje ravnomernog toka fermentacije,
Smanjen rizik od devijacija u mirisu, Zaštita od loše ili zastale fermentacije

 

Leče i popravljaju vino

Lečenje sumpornih defekata REDULESS™
RedulessREDULESS™ je jedinstveni derivat INAKTIVNOG kvasca koji redukuje sumporne arome i poboljšava u načelu kvalitet vina. Arome na sumpor spadaju u česte defekta vina i ponekad ih je veoma teško ukloniti ili maskirati. Mogu biti rezultat bioloških i ne-bioloških faktora koji umanjuju voćne mirise u vinu i ističu agresivne mirisne senzacije.

REDULESS™ je namenjen za primenu u belim i crvenim vinima i to:
• Redukuje H2S, DMS, DES i druge mirise u vezi sa sumpornim jedinjenjima
• Poboljšava organoleptiku vina (više balansa, manje ukusa koji potiču iz fenola).
Preporučeno doziranje: Dodati od 1 do 30 g/hL vina zavisno od stepena prisustva jedinjenja na bazi sumpora.

 

Za zaokružena crvena vina sa ‘’mekim’’ taninima Opti-Red®
Opti-RedOpti-Red® je jedinstvena tvorevina od inaktiviranih prirodnih kvasaca podvrgnuta specijalnom procesu prerade, koji je rezultirao visokim sadržajem polisaharida. Opti-Red® se preporučuje na početku fermentacije za dobijanje mekših vina punijeg tela, sa povećanim stabilitetom boje. Kada se Opti-Red® dodaje u širu on već na početku obezbeđuje dostupnost polisaharida za reakciju sa polifenolima čim se oni oslobode. Ovo rano slaganje polisaharida i polifenola daje mekša vina sa postojanom stabilnošću boje, zaokružena uz bolju integraciju oštrih ili zelenih tanina. Opti Red se može koristiti sam ili u sadejstvu sa enološkim enzimom za maceraciju, kao što je Lallzyme EX (EX-V). Kada se doda na kraju fermentacije Opti Red pretvara oštre tanine u mekane, prijatnije.
Preporučeno doziranje: dodati Opti-Red® u širu na početku 23 g/hl ili 30 g/hL pri kraju fermentacije.

 

Za intenzitet aroma i postojanost belih i roze vina OptiMUM-White™
OptiMUM-WhiteOptiMUM-White™ je novi specifični inaktivni kvasac bogat glutationom (ima antioksidantna svojstva) i polisaharidima. OptiMUM-White™ je veliki izvor glutationa zahvaljujući inovaciji u proizvodnom procesu koja je to omogućila. Dodaje se u ranoj fazi alkoholne fermentacije (posle taloženja) i tada štiti širu od oksidacije. Zahvaljujući novim biotehničkim postupcima daje značajan doprinos aromama i postojanosti vina. Preporučena doza: 20-40 g/hL dodano u širu posle taloženja.[/fusion_text][/fullwidth]