Project Description

 

OSNOVNA HRANA ZA KVASCE INOFERM
Osnovna hrana za kvasce Inoferm ili samo ’’hrana za kvasce’’ kako piše na pakovanjima Enovitis (diamonijum fosfat i tiamin-izvor neorganskog azota) dozira se maksimalno 24 grama na 100 litara vina ili kljuka. Predstavlja ekonomsko rešenje kao hrana za kvasce za fermentaciju voća za rakiju i šire i grožđanog kljuka za vino.

 

Fermaid-E

KOMPLEKSNA HRANA ZA KVASAC FERMAID
FERMAID E

Tokom alkoholne fermentacije odgovarajuće prisustvo azota od ključne je važnosti za život i aktivnost kvasaca. Azot dostupan kvascu (ili koji kvasci mogu upotrebiti, engleski YAN-Yeast Assimilable Nitrogen) u širi je od direktnog uticaja na kvalitet fermentacije i prisustvo isparljivih jedinjenja koja učestvuju u stvaranje aroma u vinu. Fermaid E sadrži inaktivni kvasac (organski alfa-amino azot) i diamonium fosfat (neorganski azot). Ova mešavina neorganskog i organskog azota služi da pomogne pravilan metabolizam kvasaca koji će dovesti do najboljih rezultata fermentacije. Kada se doda Fermaid E u međućelijskom prostoru kvasca se stvaraju rezerve amino-azota. Ovo za posledicu ima brojne pozitivne aspekte od kojih su najvažniji obavljanje alkoholne fermentacije do kraja, bez zastoja tokom nje ili u njenim završnim fazama kada je prisustvo za kvasac negativnih faktora najbrojnije.
Napomena: Kvascu rehidriranom u GO-FERM PROTECT EVOLUTION®-u naroćito koristi dodatak Fermaida E posle obavljene 1/3 fermentacije.
Sirovinski sastav: Dehidrirani vinski kvasac deaktiviran termičkim putem, amonium sulfat, diamonium fosfat, tiamin hidrohlorid.
Primena: Dodaje se u širu posle obavljene 1/3 fermentacije (kada se preradi 1/3 šećera u širi) i pri kraju fermentacije (kada se preradi 2/3 šećera).
Uputstvo za upotrebu: Umešati 15-20gr/hl direktno u vino koje fermentira u toku prve polovine fermentacije i 15-20gr/hl u toku druge polovine fermentacije.
Doziranje: 30-40gr/hl.

 

Fermaid-O

FERMAID O
Fermaid O™ je najmodernija hrana za kvasac proizvedena od strane istraživačkog tima Lallemanda. Fermaid O je mešavina frakcija inaktivnih kvasaca bogatih organskim azotom koja ne sadrži dodate soli amonijaka ili mikronutrijente. Organski azot iz kvasca je dobro poznat kao vrhunski izvor hrane za kvasce u vinarstvu naročito u poređenju sa neorganskim azotom iz diamonijum-fosfata. Fermaid O™ konstantno prizvodi manje toplote tokom fermentacije kao i manje nepoželjnih sumpornih jedinjenja u poređenju sa azotom iz diamonijum-fosfata i kao takav obezbeđuje pouzdanu i postojanu fermentaciju. Kada upotreba neorganskog azota nije poželjna u proizvodnji vina preporučuje se obavezna upotreba Go-Ferm®-a ili GO-FERM PROTECT EVOLUTION®-a i Fermaid-a O™. U toj kombinaciji Go-Ferm® ili GO-FERM PROTECT EVOLUTION® obezbeđuju potrebne mikronutrijente tokom rehidracije kvasca, a Fermaid O (kad se doda na 1/3 obavljene fermentacije) pomaže kvascu da prebrodi sva stresna iskušenja.
Napomena: U uslovima kada je u širi ili kljuku malo hrane (azota) koji kvasci mogu upotrebiti može doći do problema u fermentaciji.
Preporučeno doziranje: 2x20g/hL
> 20 g/hL na početku AF
> 20 g/hL na 1/4 ili 1/3 AF

 

Fermaid-E-blanc

FERMAID E BLANC
SPECECIFIČNA HRANA ZA KVASCE ZA BELA I ROSE VINA
Fermaid E Blanc je inovativna balansirana formula koja uključuje dva različita izvora azota (neorganski i organski azot); azot je neophodan za razmnožavanje kvasaca i za sintezu proteina), vitamine (esencijalni za stvaranje zdravih stanica kvasaca i otpornost kvasca prema stresu), minerale (ključna im je uloga u energetskim i enzimatskim funkcijama kvasca, poboljšava proizvodnju aromatskih estera) i specifične sterole (važni za bolju životnost i vitalnost kvasaca u vreme zadnje faze fermentacije). Pomaže kvascu da održi ravnomernu fermentativnu aktivnost (olakšava raniji početak malolaktične fermentacije, smajuje nastanak isparljivih kiselina, sumpornih jedinjenja,..) i skraćuje završetak alkoholne fermentacije (bolje iskorišćenje kapaciteta vinarije, pretakanje i stabilizacija mogu se obaviti ranije,…).[/fusion_text][/fullwidth]