Project Description

Hidrobur

Prilikom podizanja vinograda i drugih višegodišnjih zasada kopanje rupa kao osnovna radna operacija, angažuje najviše ljudskog i mašinskog rada. Utrošak rada za navedenu operaciju zavisi od vrste terena, kvaliteta pripremljenosti zemljišta, itd.

Pored primene traktorskih bušilica za mehaničko bušenje rupa ili ljudske radne snage u istu svrhu u praksi se koriste sadiljke pod nazivom hidrobur kojim se obavlja hidrauličko-mehaničko bušenje rupa.

Hidrobur je u stvari jedna zašiljena metalna cev proširena u donjem delu koja na gornjem kraju ima prečku u vidu krsta obloženu gumenim rukohvatom za koji radnik drži hidrobur i prekidačem (ventilom) za vodu. Voda dolazi kroz crevo povezano sa izvorom vode pod pritiskom, ulazi kroz šuplje drške u ostatak hidrobura i prolazi kroz njega sve do izlaznih mlaznica na donjem kraju koje čine jedan, dva ili tri reda izbušenih rupica kroz koje voda pod pritiskom izlazi napolje. Hidrobur je najčešće vezan za traktorski atomizer ili drugi mobilni izvor vode pod pritiskom pri čemu izlazni pritisak vode na vrhu ove sonde iznosi 4-6 atmosfera.

Hidrobur se postavi na obeleženo mesto za sadnju loze, pritiska se u zemlju dok se istovremeno kroz njega pušta voda pod pritiskom koja izlazi kroz rupice na njegovom donjem kraju.

Voda pod pritiskom kruni i rastvara zemlju i ova svojevrsna sadiljka silazi do željene dubine, najčešće toliko da posađeni kalem ostane da viri oko desetak santimetara iznad zemlje. Višak vode i rastvorene zemlje izlazi na površinu pored hidrobura a u sredini ostaje rupa u koju se posadi lozni kalem. U rupi ostaje otprilike oko litar vode u koju se stavlja pripremljeni kalem i zatrpa se sa mešavinom blatnjave i suve zemlje uzete oko mesta sadnje uz dodatak neke vrste đubriva kao opciju.Tečno đubrivo se može dodavati i kroz vodu za hidrobur. Pošto se sada uglavnom sade kalemovi čiji je nadzemni deo obložen parafinom, nema potrebe praviti humke iznad nadzemnog dela.

Na jedan atomizer može da se priključi i 3-4 hidrobura, pa se u jednom prolazu mogu saditi 2-4 reda loze. Ovaj način sadnje je vrlo ekonomičan jer se smanjuje broj radnika potrebnih za sadnju, a ukupan učinak zavisi od vrste terena, tipa zemljišta i obučenosti radnika. Najčešće se radi sa dva hidrobura na koja dolazi 6 radnika i jedan vozač traktora. U toku jednog dana sa 2 hidrobura može da se posadi od 2,5 do 4 hiljade kalemova vinove loze zavisno od vrste terena i stepena pripremljenosti zemljišta za sadnju.

Sam postupak sadnje se sastoji u sledećem: jedan od radnika buši rupu u zemlji hidroburom, drugi postavlja pripremljene kalemove u iskopane jamice, treći nagrće zemlju i pritiska, najčešće nogom, svuda okolo kalema.