Project Description

IZBIJANJE MLADARA – Drin

Proizvod Drin italijanskog proizvođača Green Has je prirodni biostimulator specijalno folijarno đubrivo koje u sebi sadrži 39% aminokiselina koje pomažu pokretanje vegetacije posle zimske pauze, jakih mrazeva, grada, suše, ekstremne toplote, fitotoksičnog uticaja pesticida, napada biljnih bolesti i štetočina i drugih vrsta šokova i stresnih situacija koje zadese određeni zasad. Poželjno ga je primeniti više puta a broj tretmana nije ograničen. Pomaže klijavost, razvoj korena, vegetativni porast cvetanje i rast plodova.

PRE CVETANJA – Foliarel bor 21%

Folijarel bor 21% rastvorljiv u vodi je đubrivo na bazi bora namenjeno za folijarnu primenu kao i za primenu preko zemljišta. Koristi se u cilju preventive i lečenja poremećaja metabolizma biljaka izazvanog nedostatkom elementa bora. Sprečava pojavu rahuljičavosti na vinovoj lozi. Bor je veoma bitan u vinogradarstvu za rast polenovih prašnika pa prema tome i za oplodnost i plodnost vinograda. Pomaže sintezu vitamina, izgradnju ćelijskih zidova grožđa, i naročito asimilaciju šećera. Zbog svega toga je bitan faktor u proizvodnji kvalitetnih vina od enološki zrelog grožđa.

FORMIRANJE GROŽĐA KROZ UVEĆANJE BOBICA – GREENPLANT 13:8:24

Greenplant 13:8:24 je vodorastvorljivo mineralno đubrivo sa mikroelementima namenjeno kao dodatak navodnjavanju kap-po-kap i folijarnu prihranu vinograda i drugih zasada. Zbog visokog sadržaja kalijuma primenjuje se u fazi plodonošenja i nalivanja bobice grožđa kao i za lečenje pojave simptoma nedostatka kalijuma.

FORMIRANJE GROŽĐA KROZ UVEĆANJE BOBICA – GREENPLANT 13:8:24

HASCON M 10 AD je tečno mineralno đubrivo sa mikroelementima namenjeno za folijarnu prihranu vinograda i drugih zasada. Pomaže ravnomernu obojenost bobica vinove loze, ranije sazrevanje grožđa i povećava mu procenat šećera. Sprečava pucanje bobice i pomaže blagovremenu pripremu biljke za uspešno prezimljavanje.

CALCIOGREEN 34 je vrhunsko vodorastvorljivo mineralno đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma namenjeno za folijarnu prihranu vinograda i drugih zasada. Otklanja probleme izazvane nedostatkom kalcijuma, povećava otpornost vinove loze na bolesti i sušu. Primenom kod vinskih sorti čvrstinom pokozice stvara se otpornost na botritis dok kod stonih čvrstinom pokozice poboljšava transportnost roda. Povećava veličinu plodova, jer pospešuje razvoj ćelija. Može se primenjivati sve do samog trenutka berbe.