Project Description

U savremenoj proizvodnji belih vina preporučuje se upotreba enzima koji vrše hidrolizu pektičkih čestica u širi čime se ostvaruje kraći kontakt sa potencijalnim izvorima nepoželjnih ukusa i mirisa i brže bistrenje šire.

LALLZYME CUVEE BLANC za maceraciju belog grožđa sa pokožicom

Lallzyme Cuvee Blanc značajno povećava aromatsku kompleksnost belih vina dobijenih od sorti Sauvignon Blanc, Chardonnay, domaćih autohtonih sorti itd. Dodaje se prilikom ili neposredno posle muljanja grožđa.

LALLZYME BETA

Lallzyme Beta se preporučuje kao sredstvo koje će muskatnim belim sortama omogućiti rasplamsavanje arome koje te sorte nose u svom potencijalu. Preporučljivo ga je dodati na završetku ili posle obavljene alkoholne fermentacije.

LALLZYME EX-V

Omogućava optimalnu maceraciju premium crnih sorata grožđa, značajno pomaže ekstrakciju boje i tanina. Ne sme se zaobići kada su u pitanju vina koja duže odležavaju…