Malolaktička bakterija UVAFERM BETA, Lallemand

Pakovanje: 25 gr (za 25 hl vina), 250 gr (za 250 hl vina)

11.700,00 рсд93.000,00 рсд

NAMENA PROIZVODA: Malolaktička bakterija Uvaferm Beta je snažna starter kultura za koinokulaciju koja pojačava ukuse na voće u vinu. Ova bakterija je sposobna da se brzo razmnožava i da pouzdano obavi malolaktičku fermentaciju u većini različitih uslova koji vladaju u vinu. Primenjuje se na crvena vina sa jakom taninskom strukturom da bi povećala arome i ukus na crveno voće, kao i na bela vina u cilju očuvanja i povećanja voćnosti. Za koinokulaciju: da sačuva sortnu voćnost i pojača arome na voće.

EFEKAT NA ŠIRU I VINO: Pojačava arome na voće u vinu. Obiluje butandiolom koji omekšava i zaokružuje vino.

DOZIRANJE: Količinu bakterija za 100 hl vina rastvoriti u 10 litara vode pa dodati 10 litara vina, sve dobro promešati pa dodati u vino posle 18-24 časa (ako je pH > 3.5, ukupni SO2 <45 ppm, bez slobodnog SO2 a temperatura između 18 i 25°C. Ako je sadržaj jabučne kiseline < 1.2 g/l, sačekati samo 6 do 10 sati.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Moguća je direktna inokulacija u širu ili vino bez rehidracije u vodi. Ipak, u cilju bolje distribucije bakterija u tanku preporučuje se sledeće: rehidrirajte sadržaj kesice u nehlorisanoj vodi zagrejanoj na 20°C u toku 15 minuta. Zatim dodati direktno u vino pri kraju alkoholne fermentacije i lagano promešati radi ravnomerne distribucije bakterija u vinu. Pratiti nivo isparljivih kiselina u vinu i stabilizovati vino kada se završi malolaktička fermentacija.

Preporučeni opseg temperatura:Belo / roze vino: od 16 do 20°C, Crveno vino: od 17 do 25°C. U težim uslovima (mnogo alkohola > 14.5 %vol, nizak pH < 3.1, visokog sadržaj SO2 > 45 mg/l): od 18 do 22°C. Proveravati dinamiku malolaktičke fermentacije (nestajanje jabučne kiseline) svakih 2 do 4 dana.

Proizvodi: LALLEMAND S.A.S. podružnica Lallemand Inc. Saint Simon, Francuska
Uvoznik za Republiku Srbiju: Enovitis doo, Topola, Srbija.

Težina -
Pakovanje

25 g, 250 g