Enzim Lallzyme HP, Lallemand

Pakovanje: 1 kg

Vrsta vina: belo, crveno, roze

12.300,00 рсд

NAMENA PROIZVODA: Enzim HP je tečni pektolitički enzim visokih performansi za presovanje grožđa. Zahvaljujući svom specifičnom, jedinstvenom sastavu, poboljšava presovanje u teškim uslovima, poput složenog pektina, visokog sadržaja pektina, niskog pH i brzog procesa. Intenzivna aktivnost pektinaze u kombinaciji sa dobro izbalansiranim sporednim aktivnostima pomaže u brzom i potpunom izvlačenju soka iz grožđa tokom presovanja.

EFEKAT: Dodavanje enzima HP u presu povećava prinos slobodnog soka. Intenzivno dejstvo na pektine grožđa omogućava značajno smanjenje viskoznosti mošta i priprema ga na najbolji mogući način za naredne faze statičkog taloženja ili flotacije. Smanjenje vremena obrade povećava efikasnost celog procesa, poboljšava kvalitet mošta, uz manje ekstrakcije fenolnih i negativnih koloidnih jedinjenja. Može da se koristi kod belih, roze i crvenih vina.

DOZIRANJE: 2 ml/hl za standardne uslove, na temperaturama iznad 12 ° C
3 g/hl za nižu temperaturu, od 8 do 12 ° C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Enzim HP dodati tokom punjenja prese, što je pre moguće.
Tolerancija na niske temperature pri 8 ° C, temperatura utiče na doziranje enzima i vreme tretmana.
Za bolje mešanje, razblažite enzimski preparat u 20 puta većoj zapremini sa sokom.
NAPOMENA: Normalni dodaci SO2 ne utiču na aktivnost enzima. Pošto je enzim HP protein, nemojte koristiti bentonit tokom enzimskog tretmana.Test pektina se može koristiti za proveru preostalih pektina nakon tretmana.

Težina 1,1 kg
Pakovanje

1 kg