Enzim Lallzyme CUVEE BLANC, Lallemand

Pakovanje: 10 g i 100 g

Vrsta vina: belo

480,00 рсд3.105,00 рсд

NAMENA PROIZVODA: Za maceraciju belog aromatičnog i neutralnog grožđa prilikom kontakta sa pokožicom.

EFEKAT NA VINO: Pektinaza slabijeg macerativnog potencijala daje bolju i nežniju ekstrakciju soka i brzo bistrenje posle presovanja. S obzirom na to da se radi o koncentrisanoj beta-glukozidazi, Lallzyme Cuvee Blanc će znatno povećati aromatsku kompleksnost belih vina, naročito kod sorti kao što su Sauvignon blanc, Chardonnay i Semillon.

DOZIRANJE: 2 g/hl.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Rastvoriti enzim u odgovarajućoj količini vode ili šire (na primer 1 gram enzima u 100 grama tečnosti) i dobro umešati u ostatak šire. Vreme kontakta se produžava proporcionalno ukoliko je temperatura šire/vina niža (kao i pH).

Proizvodi: LALLEMAND S.A.S. podružnica Lallemand Inc. Saint Simon, Francuska
Danstar Ferment A.G,Suisse,Švajcarska
Uvoznik za Republiku Srbiju: Enovitis doo Topola, Srbija.

Težina -
Pakovanje

10g, 100g