ČILERI

Pokretni čileri

Čiler je deo neophodne opreme za vinariju kojom se kontroliše temperatura u vinu pre, tokom i posle alkoholne fermentacije. Naziv potiče od engleske reči ”chill” što znači ohladiti, prohladiti. Moderna proizvodnja vina naročito usporavanje odnosno kontrola alkoholne fermentacije se više ne može ni zamisliti bez ove opreme.

Pojam pokretnih čilera za kontrolu fermentacije i odležavanja vina u vinarijama odnosi se na uređaje koji mogu menjati svoju poziciju u vinariji, povezati se na određene tankove a po potrebi raskačiti i povezati sa tankovima na drugoj lokaciji u vinariji.
Takođe, to su takvi rashladni uređaji koji su napravljeni za rad u zatvorenoj prostoriji. Mogu se postaviti u prostoriju zidom odvojenu od prostorije sa tankovima ili u istoj prostoriji gde su i tankovi uz određena ograničenja.
Izrađuju se u verzijama od 2, 3, 4 i 5 kW rashladne snage što znači da su dovoljni za kontrolu fermentacije i odležavanja vina za maksimalno 15000 litara.
Obično se sastoje od:

• metalnog, pocinkovanog i plastificiranog kućišta
• 2 rashladna medijuma (glikol i freon)
• rezervoara
• kompresora
• isparivača
• ventilatora
• pumpe
• uređaja za nadzor faza
• upravljačkog ormarića sa digitalnim procesorimai
• instalacije za povezivanje sa tankovima

Ovi čileri imaju na sebi ugrađenu kompletnu automatiku, jednostavno se montiraju i upotrebljavaju.
Spajanje čilera sa tankovima vrši se pomoću fleksibilnih armiranih creva promera 13/16 mm sa priključcima na duplom plaštu, spirali ili termobloku tanka, sondama i odgovarajućim kablovima.

Stacionirani čileri

Postavljaju se na stalno mesto van prostorije u kojoj je vino i služe za kontrolisanu fermentaciju, čuvanje i hladnu stabilizaciju vina. Prilagođeni su za klimatske uslove koji vladaju na otvorenom.
Proizvode se snage 2,5 kW pa na više. Pomoću njih se može vršiti i hladna stabilizaciju vina u izolovanim tankovima. Temperatura rashladnog medijuma (glikola) može se spustiti i do -10 °C. Hladnom stabilizacijom se odvajaju tartarati iz vina bez dodavanja hemijskih sredstava.

Komandna tabla

Komandna tabla se može prilagoditi zahtevima kupca pa tako svaki tank može imati svoj digitalni termostatski regulator temperature sa preciznošću od 0.1 °C. Zahvaljujući dostignućima moderne tehnologije komandna tabla se može pomoću software-a povezati sa kompjuterom tako da se temperatura u vinu može pratiti sa bilo koje lokacije na terenu. Uz opciju snimanje možete beležiti kada i u koje vreme su se dogodile bitne promene temperatura u vašim tankovima.

Način rada

Sistemi za kontrolisanu fermentaciju vina rade tako što se glikol hladi ili greje na željenu temperaturu (od -10°C do +40°C). Tako rashlađeni ili zagrejani medijum cirkuliše kroz duple zidove tankova ili kroz termoblokove.

Oprema i instalacija

OPREMA I INSTALACIJA

Pored samog čilera koji je u stvari uređaj koji hladi rashladnu tečnost (voda, glikol…) potrebno je još postaviti i niz dodatne opreme i instalacija da bi se čiler povezao sa tankovima u jedan potpuno funkcionalni sistem. Cena ove opreme i instalacija ne ulazi u osnovnu cenu čilera pa je važno objasniti šta se sve mora doplatiti i u kojoj meri.

CEVOVOD
Cevovod kod stacionarnih čilera povezuje sam čiler sa elektroventilima za tankove. Može biti od bakarnih cevi ili od cevi izrađenih od drugog materijala. Oko cevovoda se postavlja sloj odgovarajuće toplotne izolacije obično debljine 19 mm. Cevi se spajaju određenim fitinzima a za zidove se pričvršćuju odgovarajućim držačima. Od dužine ovih cevi, vrste materijala od kojih su izrađene i debljine izolacije zavisiće i cena cevovoda.

IZVODI SA ELEKTROMAGNETNIM VENTILIMA
Radi se o elektromagnetnim ventilima koji rade pod naponom od 24 volte. Sa jedne strane su povezani sa čilerom cevovodom, a sa druge fleksibilnim cevima od inoksa sa samim tankovima. Od broja i vrste ventila zavisiće i njihova cena.

To se isto odnosi i na digitalne procesore u
UPRAVLJAČKOM ORMARU SA DIGITALNIM PROCESORIMA.
Tu spadaju još i: trafo, sklopke, stezaljke, releji, vođice kablova itd.

ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL
Tu spadaju: pvc vođice, kablovi, ntc sonde, montažni i materijal za spajanje.

Uz svu navedenu opremu proizvođač nudi

DOSTAVU I MONTAŽU NAVEDENE OPREME SA PUŠTANJEM U POGON


To obuhvata:
– nabavku i ugradnju celokupne navedene opreme
– kontrolu rada ugrađene opreme
– ispitivanje svih mernih jedinica
– podešavanje parametara sistema
– obuku predstavnika korisnika opreme
– transport opreme do odredišta kupca i smeštaj za radnike

Za detaljne informacije i cene javite se našem prodajnom timu, njihovi kontakti su u nastavku.

ENOVITIS LABORATORIJA

Poštovani saradnici,

Velika nam je čast i zadovoljstvo da vas obavestimo da je od 22. septembra počela sa radom Laboratorija Enovitis.

Potpunu kontrolu procesa proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića od sada možete osigurati uz pomoć najsavremenijeg WineScan uređaja.

Rezultati analize parametara dostupni su u roku od 24 časa od prijema uzoraka i uslužno se rade na Foss WineScan uređaju koji pruža najveću preciznost i najbolje rezultate.

Više informacija na telefon: 062 237 162
Ili putem e-maila: lab@enovitis.net