Značaj mikrofiltracije u proizvodnji vina

By |2018-04-27T09:31:47+00:00April 27th, 2018|Aktuelno|

ZNAČAJ MIKROFILTRACIJE Upotreba mikrofiltera se preporučuje uvek kao završna filtracija vina pre flaširanja bez obzira da li se prethodno koristio neki od drugih tipova filtera. Ovo iz razloga što jedino mikrofilter strukturom i vrstom materijala od koga su izrađeni filter kertridži garantuje da u bocu neće dospeti ni najsitnija čestica nečistoće, bilo da one potiču iz tečnosti koja se