UPUTSTVO ZA UPOTREBU TEČNOG ŽELATINA, TEČNOG SILICIJUM DIOKSIDA I BENTONITA

Napomena:

Ne tretirati vino ni vinskom ni limunskom kiselinom pre tretmana želatinom!!! Razlog za loše rezultate  bistrenja želatinom verovatno leze u prethodnoj upotrebi limunske kiseline!

Tečni želatin: INOCOLLE, doziranje 30-60 ml/hl (za bela i roze). 50-100 ml/hl (za crvena vina), 25-50ml/hl (KADA SE KORISTI ZAJEDNO SA SiO2).

Tecni SiO2:   GELOCOLLE, doziranje  20 – 100 ml/hl dodaje se 1 sat posle tretmana želatinom (Inocolle)

Bentonit u prahu: BENTOSTAB POUDRE, doziranje 10 – 70 gr/hl. Rastvoriti potrebnu količinu bentonita u 20 puta više hladne vode i ostaviti da stoji 6 – 12 sati. Odliti višak vode i uz mešanje dodati u vino.

Upotreba želatina:

Ukupnu potrebnu količinu želatina izmešati sa destilovanom vodom u odnosu 1:1 da se dobro sjedini sa vodom.

Dodati želatin u celu količinu vina i dobro promešati.

Posle tačno jednog sata od momenta sipanja želatina u vino dodati silicijum dioksid u tečnom stanju (GELOCOLLE) i dobro promešati.

Vino filtrirati posle 48 do 72 sata a najbolji rezultati se dobijaju posle 7 dana. Želatin ne treba da ostane duže od 7 dana a nikako više od 30 dana.

Za sva pitanja kontaktirati:

Borišu Antonijevića
mob.tel: +381 62 213 157