PRODAJA KORIŠĆENE OPREME

Muljača / ruljača PULEO
Kapcitet: 10.000 / h
Gumene lopatice sa podešavanjem perma sorti grožđa
Odvajanje peteljke

ATOMIZER
Kapacitet: 1100 l